Business Connected                             Vision

Vision is een netwerkclub voor eindbeslissers binnen de marketingdiscipline. Vision-leden stippelen op basis van hun visie het marketingbeleid uit voor hun organisatie en voeren dit beleid uit, samen met hun team. Daarnaast zijn Vision-leden vanuit hun rol in het management team direct betrokken bij de besturing van hun organisatie. Vision werkt met het principe van aanbeveling. Dit betekent dat toetreding tot deze club alleen mogelijk is op basis van aanbeveling door een van de leden.

Wat wij doen

Vision komt vijf keer per jaar bijeen, waarvan één keer een tweedaagse inclusief overnachting. Tijdens de bijeenkomsten komen actuele thema’s aan bod. De sessies worden divers en interactief ingevuld. Je kunt hierbij denken aan een spreker, workshop of inspiratietour al dan niet met een invalshoek vanuit marketing. De focus ligt hierbij op het aangaan van de dialoog en het halen en brengen van kennis en inspiratie. Dit kan ook in de vorm van een case van een van onze leden. Iedere bijeenkomst kent een moment van reflectie. Het gaat hier om de verdiepingsslag, een soort interventie-moment, zodat take-outs altijd tastbaar worden gemaakt.

Beyond Marketing

De scope van Vision-leden is breder dan marketing alleen. De thema’s die worden aangereikt bij Vision passen bij deze scope. Denk naast marketingthema’s aan thema’s als verandermanagement, duurzaamheid en leiderschap.

oorsprong

In 2019 ontstond de behoefte bij een groep van marketing directeuren om regelmatig bij elkaar te komen. Zij wilden graag kunnen wisselen van gedachten in een inspirerende omgeving, zonder dat hier een commerciële bedoeling bij zit. Zonder opsmuk maar met veel kennis, kunde en visie.

Lidmaatschap

PERSOONSGEBONDEN BEDRIJFSLIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van Vision is een bedrijfslidmaatschap. Er geldt een maximum aantal leden per bedrijf. Om kwaliteit en continuïteit van de club te borgen, is een lidmaatschap persoonsgebonden en dus niet (tijdelijk) overdraagbaar.

Duur en Opzegtermijn
 

Het lidmaatschap van Vision geldt per kalenderjaar maar kan ieder moment ingaan. Wanneer je later instroomt, wordt het lidmaatschapsgeld aangepast. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij het vóór 1 december per mail wordt opgezegd.

Vertrouwelijkheid
 

Ieder lid heeft via de BC Community App kennis genomen van de algemene voorwaarden. Daarnaast zijn de algemene regels van mededinging van toepassing.

Wie ben jij

Je bent de eindbeslisser binnen de marketingdiscipline en MT-lid binnen je bedrijf. Jouw organisatie is een multinational, een nationale speler, een start-up of scale-up die zich richt op B2C. Je bent open en energiek, durft je kwetsbaar op te stellen en deelt graag kennis en kunde met vakgenoten op een informele, gezellige manier. 

Lid worden

We werken met het vraagprincipe. Dit betekent dat potentiële leden worden voorgedragen door een bestaand lid. Er is geen mogelijkheid om op een andere manier lid te worden.